• بهار
  بهار در راه است

 • میلاد حضرت زهرا و روز مادر
  میلاد خجسته حضرت فاطمه زهرا (س) سرور بانوان جهان، عطای خداوند سبحان، کوثر قرآن، همتای امیر مومنان و الگوی بی بدیل تمام جهانیان و روز مادر بر همگان مبارک باد

سالروز میلاد خجسته فاطمه زهرا (س) سرور بانوان جهان، عطای خداوند سبحان، کوثر قرآن، همتای امیر مومنان و الگوی بی بدیل تمام جهانیان بر همه زنان عالم مبارک باد
 • آموزش

 

 

 دیابت و تزریق انسولین 

آسم 

اپوکی استخوان 

آندوسکوپی 

پرفشاری خون 

                        

   بیماری انسداد مزمن ریوی  

پیس میک

دیالیز صفاقی 

دیالیز 

سرطان 

 
       

 • گوش و حلق و بینی                               
 • جراحی عمومی
 • ارتوپدی 
 • جراحی اعصاب
 • زنان و مامایی

 • روماتولوژی
 • ریه و تنفس                              
 • عفونی 
 • قلب 
 • داخلی اعصاب          
 • گوارش 
 • پوست 
 • ارولوژی
 • نفرولوژی