خانه ι دانشگاه ι ورود اعضاء  English

 

رايانه و انفورماتيك

        


          مهندس هادي اردوخاني 

سرپرست واحد رايانه                                          

خط مشي واحد فن آوري اطلاعات

واحد فناوري اطلاعات مركز آموزشي درماني فيروزگر با هدف ارتقاء كيفي خدمات در حوزه طراحي،آموزش و پشتيباني سيستم هاي جامع مديريت اطلاعات بيمارستاني مبتني بر استاندارد هاي روز دنيا برگزيده است.

اين واحد در راستاي رضايت كاربران رويكرد بهبود مستمر را پيش گرفته و آموزش و پشتيباني را به شيوه اي اثر بخش ارائه مي نمايد.

  • كليه همكاران اين واحد خود را متعهد به پيشبرد بهتر اهداف به صورت كيفي حاصل از راهكار هاي ذيل مي دانند:

1 تمركز بر نياز ها و خواسته هاي كاربران و ايجاد ارتباط مستمر با آنها به منظور افزايش رضايتمندي

2 بهبود مستمر خدمات و آموزش

3 دستيابي به فناوري هاي نوين مديريت اطلاعات

4 توسعه كيفي خدمات دولت الكترونيك با استفاده از ابزار نوين

5 ارتقاء دانش فني و مهارت كاربران و به روز رساني اطلاعات ايشان

6 استفاده از قابليت نرم افزار هاي مختلف و كارآمد به منظور چابك سازي سازمان

كليه همكاران واحد با اعتقاد كامل به سازمان و با مشاركت و همدلي با يكديگر اهداف كيفي را تصويب كرده و به آن پايبند مي باشند.

سرپرست واحد فناوري طلاعات:

مهندس هادي اردوخاني

تكنسين هاي واحد:

مهندس مرتضي سمناني و مهندس هادي آبادكار بهروز

تلفن تماس: 82141378-88942973

پست الكترونيكي: h_firoozgar@yahoo.com

 

پيوندها