خانه ι دانشگاه ι ورود اعضاء  English

 

آموزش سلامت

مقدمه:

آموزش سلامت فرایندی است هدفمند، سیستماتیک، منظم و طراحی شده كه به موجب آن یادگیری اتفاق می افتد  وباعث تغییر در آگاهی، نگرش ، مهارت مددجو ، افزایش صلاحیت توانایی مددجو در مراقبت از خود، افزایش سطح سلامت و رفاه جامعه مي شود كه در برگیرنده تمام فعالیتهای آموزشی مربوط به بیماری شامل آموزش های درمانی، بهداشتی و ارتقای سلامت بالینی مي باشد.

 به عبارت ديگرآموزش سلامت یکی از ابعاد مهم مراقبت های پرستاری و از نقش های کلیدی پرستاران در ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی به شمار می رود . پرستار در نقش آموزش دهنده به بیمار و خانواده وی کمک می کند تا توانایی آنان در مراقبت از خود افزایش یابد و در نتیجه سلامتی ارتقاء یافته و از بیماری ها پیشگیری شود.

 می توان گفت که دو امر مراقبت از بیمار و آموزش به بیمار در جهت دست یافتن به اهداف پرستاری ، لازم و ضروری و در واقع متمم یکدیگر هستند .

 مزاياي آموزش مراقبت ازخود به بيماران:

·         افزايش رضایتمندی بیمار

·         کاهش اضطراب بیماروهمراه

·         کاهش دوره بستری

·         افزایش  نتایج درمان با پایبندی بیشتر بیماران به اقدامات مراقبتی

·         کاهش هزینه های درمانی و بهداشتی

·         بهبود کیفیت زندگی بیمار

·         کاهش بروز عوارض بیماری

·         افزایش توانمندی و مشارکت مددجو در برنامه های درمانی و مراقبتی

·         افزایش استقلال بیمار در فعالیت های روزمره

·         تکمیل برنامه های درمانی

·         کاهش پذیرش مجدد بیماران 

شرح وظایف سوپروايزرآموزش سلامت:

سوپروایزر ارتباطات و آموزش سلامت، پرستاری است که در مراکز بهداشتی درمانی، مسئولیت فعالیتهای آموزش سلامت به مددجویان راتحت نظرمديرپرستاري  به عهده دارد. حیطه فعالیتهای وی شامل آموزشهای درمانی، بهداشتی و ارتقاء سلامت بالینی است که برای کمک به مددجو و خانواده وی به منظور تصمیم­گیری آگاهانه در مورد بیماری خود و کسب مهارت خود مراقبتی صورت می­گیرد.

 

·         تعیین اعضاء کمیته آموزش سلامت در بیمارستان

·         آشنا کردن اعضاءکمیته آموزش سلامت و کارکنان بیمارستان با طرح آموزش سلامت به مددجو

·         تعيين اهداف آموزشي ( كوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت)

·         هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه­های آموزش سلامت در واحدهای ذیربط

·         تدوین برنامه­های آموزشی مستمر جهت کارکنان در رابطه با مهارتهای آموزش سلامت به مددجویان

·        بررسی نیازهای آموزشی مددجویان

·         تهیه رسانه­های آموزشی و مستندات معتبر جهت آموزش سلامت به مددجویان

·         تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیتهای آموزش سلامت در واحدهای ذیربط

·         پایش و ارزشیابی مستمر خدمات آموزش سلامت در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب 

·          ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش سلامت به مددجویان

·          بررسی فعالیت آموزشی کارکنان، شناسایی و تقویت آنان

·         گزارش پیشرفت برنامه به کمیته مرکزی آموزش سلامت

·          همکاری با کمیته مرکزی جهت ارزیابی کیفیت خدمات آموزش سلامت به مددجویان و شناسایی نقاط قوت و ضعف طرح مذکور

·         ايجاد زمينه‌هاي تشويقي جهت مشاركت فعال پرسنل در فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي

·          همكاري و هماهنگي با سرپرستاران و مربيان در جهت ارتقاء سطح آموزش سلامت به مددجو

·          ارتقاء کیفیت برنامه­های آموزش سلامت به مددجو

·         پيشنهاد تهيه كتب، مجلات، جزوات و وسائل كمك آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهی كاركنان گروه پرستاري

·          شرکت فعال در سمینارها، کنگره­ها جهت ارائه روش­های اثربخش و مؤثرتر در ارائه خدمات آموزش سلامت

·          ارائه تازه­ها و نتایج تحقیقات جدید (به شکل کنفرانس، پمفلت، جزوه و ....)

·          همکاری و مشارکت در انجام طرح­های پژوهشی

·          بررسي رضايتمندي مددجويان ازآموزشها

 

محورهاي اصلي آموزش به مددجو:

الف- آموزش بدوورودبيمارشامل:

·         معرفي فرد آموزش دهنده به بيمار

·         آشنايي با محيط فيزيكي بخش، مقررات بيمارستان،روتين بخش (زمان غذا دادن، ساعات ملاقات، ساعات گرفتن علائم حياتي روتين،زمان دارو دادن و...)

·         آموزش استفاده از وسايلي مانند:زنگ اخبار،تخت،تلفن،كليد هاي چراغ برق،تلويزيون و ...

 

  پرستارادميت كننده،مسئول آموزش زمان پذیرش می باشد.

ب- آموزش حين بستري شامل:

·         افزایش آگاهی بیماران در مورد خصوصیات بیماری (نام بيماري، فرايند بيماري، ريسك فاكتور ها،علائم ، نشانه ها وعوارض)

·         افزایش آگاهی بیماران در مورد درمان بیماری (معاینات لازم برای تشخیص بیماری،درمان های موجود بیماری (دارویی،جراحی)،انواع اقدامات پاراکلینیکی لازم (رادیولوژی،پاتولوژی،آزمایشگاه)،عوارض دارویی  و روش برخورد با عوارض ،مراقبت قبل و بعداز اعمال جراحی و بیهوشی در صورت انجام و نحوه برخورد با آن،رژيم غذايي و ...)

 

ج- آموزش زمان ترخيص شامل:

·         نحوه مصرف داروهاي تجويز شده در منزل

·         مراجعه مجدد(در صورت نياز و دستور پزشك) به درمانگاه

·         تاكيد بر تداوم درمان و پيگيري تست هاي تشخيصي

·         فعاليت هاي روزانه

·          تحويل پمفلت آموزشي

 

چند نكته كليدي براي موفقيت آموزش به بيماران :

آموزش دهنده لازم است:

·         به موانع جسمي مانند درد ،نقص شنوايي،بينايي وموانع عاطفي (اضطراب )وزبان وفرهنگ مردم توجه كند.

·         منظور خود را از آموزش بيان كند درموارد لزوم تن صدا را تغيير دهد مطالب را خلاصه واز زندگي روزمره بيمار مثال آورد.

·         جلسات آموزشي راكوتاه و مكرر وبه زبان ساده وروزمره شروع كند.

·         ازانتقال مطالب سنگین و پیچیده كه موجب شکست در روند آموزش شودخوداري نمايد.

·         جهت ارائه مطالب ازمسايل ساده وبطرف مسايل پيچيده حركت كند.

·         بیمار رابعد از هر آموزش در زمانهاي مختلف مورد ارزيابي قرار دهدتا از درك مسايل مطمئن شود.

·         به شیوه ای قابل فهم برای بیمار و اطرافیانش مطلب راارائه دهد.

·         از ارائه انبوهي از اطلاعات در زمان محدود اجتناب كند.

 

 

بيمارستان فيروزگر

 

واحد آموزش سلامت

آدرس: تهران، ميدان وليعصر ، خيابان كريم خان زند،  خيابان به آفرين.                    مركز آموزشي پژوهشي و درماني فيروزگر

H_Firoozgar@yahoo.com

تلفن:  5-88937902 ،  4-88942661 ، 82141201

فكس : 88942622

وب سايت آموزش به مددجو  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران  http://help.tums.ac.ir

پيوندها