دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • راهنمای مراجعين
  • پزشكان و اعضای هيئت علمی
  • كاركنان
  • درباره ماپزشكان همكار
اعضای هيئت علمی
مركز توسعه پژوهشدستياران فوق تخصصی
دستياران تخصصی
كارورزان
كارآموزان


حوزه رياست
حوزه مديريت
گروه پرستاری
گروه درمانگاهی
بخش‌های بيمارستان


تاريخچه بيمارستان
گالری تصاويری

پرسنل نمونه آذرماه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۷ | 
پرسنل نمونه آذرماه

دفعات مشاهده: 127 بار   |   دفعات چاپ: 34 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پرسنل نمونه آبان ماه 1396 مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ | 
اسامی پرسنل نمونه آبان ماه 1396 مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

واحد پرستاری:

سوپروایزر نمونه: سرکار خانم فریبا رزم آهنگ
سرپرستار نمونه: سرکار خانم فروغ دهلوی
پرستار نمونه: سرکار خانم سهیلا عزیزخانی
پرستار نمونه: سرکار خانم مریم جمشیدی
کمک بهیار نمونه: جناب آقای احمد ورد بیگی
منشی نمونه: سرکار خانم افسانه رهبری

واحد مالی:
سرکار خانم مرجان قان بیلی

واحد اداری:
سرکار خانم زهرا صالح یار

واحد مدارک پزشکی:
سرکار خانم مهناز مدنی

واحد حراست:
جناب آقای موسی قربانی

 

دفعات مشاهده: 151 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اسامی پرسنل منتخب مهر ماه ۱۳۹۶ مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۳ | 
واحد پرستاری:
سوپروایزر نمونه: سرکار خانم مژگان غفاری
سرپرستار نمونه: سرکار خانم زهره آخوندی
پرستار نمونه: سرکار خانم جلیل خاوری
پرستار نمونه: سرکار خانم حدیثه السادات حسینی
کمک بیمار نمونه: جناب آقای یاسین امیدی
منشی نمونه: سرکار خانم احترام خداویسی

واحد مالی:
سرکار خانم احترام فشتنقی

واحد اداری:
سرکار خانم نشمین پاکدامن

واحد مدارک پزشکی:
جناب آقای علی‌اکبر احمدزاده

واحد حراست:
جناب آقای علیرضا گمار

دفعات مشاهده: 163 بار   |   دفعات چاپ: 49 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اسامی پرسنل منتخب شهریور ماه ۱۳۹۶ مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۳ | 
واحد پرستاری:
سوپروایزر نمونه: سرکار خانم شهلا عابدی
سرپرستار نمونه: سرکار خانم اکرم محمدی
پرستار نمونه: سرکار خانم شیما جهانشاهی
پرستار نمونه: سرکار خانم شیرین کنی
کمک بیمار نمونه: جناب آقای رضا علی‌نیا
منشی نمونه: سرکار خانم معصومه وکیلی

واحد مالی:
جناب آقای حسین عجم‌اکرامی

واحد اداری:
جناب آقای علی‌اکبر علی‌دوست

واحد مدارک پزشکی:
سرکار خانم آذر سمیه کرار

واحد حراست:
جناب آقای محمد قدیری

دفعات مشاهده: 199 بار   |   دفعات چاپ: 58 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پرسنل منتخب مرداد ماه ۱۳۹۶ مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۲۷ | 
اسامی پرسنل منتخب مرداد ماه ۱۳۹۶ مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

واحد پرستاری:
سوپروایزر نمونه: سرکار خانم سعیده ترابی‌مقدم
سرپرستار نمونه: سرکار خانم نازیلا موسی‌زاده
پرستار نمونه: سرکار خانم طیبه ابرلانی
پرستار نمونه: سرکار خانم شینا عبداللهی
کمک بیمار نمونه: سرکار خانم آذر رضائی
منشی نمونه: سرکار خانم مینا کاتوزی

واحد مالی:
جناب آقای نوحعلی منادی

واحد اداری:
جناب آقای احمد رستمی

واحد مدارک پزشکی:
سرکار خانم آذر رضوانی‌مقدم

واحد حراست:
جناب آقای حمید آراسته

دفعات مشاهده: 354 بار   |   دفعات چاپ: 111 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر