دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • راهنمای مراجعين
  • پزشكان و اعضای هيئت علمی
  • كاركنان
  • درباره ما


حوزه رياست
حوزه مديريت
گروه پرستاری
گروه درمانگاهی
بخش‌های بيمارستان

پرسنل نمونه آبان ماه ۱۳۹۷

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۲ | 
پرسنل نمونه آبان ماه ۱۳۹۷
دفعات مشاهده: 111 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اسامی پرسنل نمونه شهریور ماه ۱۳۹۷ مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۱ | 
اسامی پرسنل نمونه شهریور ماه ۱۳۹۷ مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
 
دفعات مشاهده: 222 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اسامی پرسنل نمونه مرداد ماه ۱۳۹۷ مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۷ | 
اسامی پرسنل نمونه مرداد ماه ۱۳۹۷ مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
دفعات مشاهده: 367 بار   |   دفعات چاپ: 33 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پرسنل منتخل خرداد ماه ۱۳۹۷

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۸ | 
پرسنل منتخل خرداد ماه ۱۳۹۷
دفعات مشاهده: 212 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اسامی پرسنل نمونه دی ماه ۱۳۹۶ مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۷ | 
اسامی پرسنل نمونه دی ماه ۱۳۹۶ مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
دفعات مشاهده: 693 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پرسنل نمونه آذرماه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۷ | 
پرسنل نمونه آذرماه
دفعات مشاهده: 395 بار   |   دفعات چاپ: 58 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پرسنل نمونه آبان ماه 1396 مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ | 
اسامی پرسنل نمونه آبان ماه 1396 مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

واحد پرستاری:

سوپروایزر نمونه: سرکار خانم فریبا رزم آهنگ
سرپرستار نمونه: سرکار خانم فروغ دهلوی
پرستار نمونه: سرکار خانم سهیلا عزیزخانی
پرستار نمونه: سرکار خانم مریم جمشیدی
کمک بهیار نمونه: جناب آقای احمد ورد بیگی
منشی نمونه: سرکار خانم افسانه رهبری

واحد مالی:
سرکار خانم مرجان قان بیلی

واحد اداری:
سرکار خانم زهرا صالح یار

واحد مدارک پزشکی:
سرکار خانم مهناز مدنی

واحد حراست:
جناب آقای موسی قربانی

 
دفعات مشاهده: 411 بار   |   دفعات چاپ: 71 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر