مرکز آموزشی درمانی فیروزگر- [اخبار پایگاه]
شهادت حضرت علی (ع)

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۴ | 
کو شب قدر که قرآن به سر از تنگ‌دلی هی بگویم بِعلیٍّ بِعلیٍّ بِعلی مطلعُ الفجر شب قدر، سلام تو خوش است اُدخلوها بسلامٍ ابدیٍ ازلی اولین پرسش میثاق ازل را تو بپرس تا الستانه و مستانه بگوییم بلی همه قدقامتیان را به تماشا بنشان تا مؤذن بدهد مژدۀ خیر العملی ای خوشا امشب و بیداری و الغوث الغوث خوش‌ترش خواب تو را دیدن و بیدار دلی... کسی آن سوی حسینیّه نشسته است هنوز همه رفتند، شب قدر تمام است؛ ولی - - باز قرآن به سرش دارد و هی می‌گوید بحسین بن علیٍ بحسین بن علی
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی فیروزگر:
http://iums.ac.ir/find.php?item=52.30052.38924.fa
برگشت به اصل مطلب