مرکز آموزشی درمانی فیروزگر- [اخبار پایگاه]
از مرکز آموزشی درمانی فیروزگر در زمینه مدیریت منابع و مصارف تقدیر شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۱ | 

در مراسمی با حضور رییس مجلس شورای اسلامی، وزیر بهداشت و رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از ۱۵ دانشگاه و بیمارستان موفق کشور در مدیریت منابع و مصارف، تقدیر به عمل آمد.  

به گزارش وبدا، در نخستین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی در مدیریت منابع و مصارف مرکز آموزشی درمانی فیروزگر به عنوان یکی از  بیمارستان برتر انتخاب و از ریاست بیمارستان جناب آقای دکتر فرهاد زمانی تجلیل شد. 

 


  

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی فیروزگر:
http://iums.ac.ir/find.php?item=52.30052.69578.fa
برگشت به اصل مطلب