مرکز آموزشی درمانی فیروزگر- مناقصات و مزایدات
آگهی مناقصه تکمیل ساخت طبقه همکف اورژانس جدید مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲۸ | 

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر در نظر دارد پروژه تکمیل ساخت طبقه همکف اورژانس جدید این مرکز را  از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد مربوطه از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ لغایت تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ به آدرس میدان ولیعصر، خیابان به‌آفرین، واحد حراست مرکز آموزشی درمانی فیروزگر مراجعه نمایند.

تلفن تماس : ۰۲۱۸۲۱۴۱۲۸۰

 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی فیروزگر:
http://iums.ac.ir/find.php?item=52.36967.67563.fa
برگشت به اصل مطلب