ميز خدمت الكترونيك
  • 1401/08/24 - 15:38
  • - number of visits: 58
  • - Number of visitors: 53
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

دوره آموزشی "پایگاه سوپروایزران آموزش" برگزار شد.

7504.mp3 دوره آموزشی "پایگاه سوپروایزران آموزش" برگزار شد.

روز سه شنبه تاریخ 24 آبان ماه 1401، دوره آموزشی "پایگاه سوپرویزران آموزش به صورت حضوری در کلاس درس دفتر اموزش پرستاری بیمارستان فیروزگر برگزار شد.

این کلاس با تدریس فرزانه رجبی، مسئول آموزش معاونت درمان و بیتا کامرانفر، کارشناس آموزش اداره پرستاری معاونت درمان از ساعت 9 تا 13 برگزار شد.

  • Newsgroup :
  • News code : 7504
کپی لینک کوتاه:
key words
سیامک قاسمی
خبرنگار

سیامک قاسمی

Pictures

Comments

0 There are comments for this article

comment

Template settings