دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • راهنمای مراجعین
  • هیات عامل
  • كاركنان
  • معاونت آموزشی و پژوهشی و مراکز تحقیقاتی
  • گردشگری سلامت
  • معاونت اجرایی
  • مدیریت پرستاری
  • درباره ما


حوزه رياست
حوزه مديريت
گروه پرستاری
گروه درمانگاهی
بخش‌های بيمارستان

معرفی معاونت
حوزه مدیریت

اداره نوین بیمارستانها

 | تاریخ ارسال: 1398/2/14 | 

دکتر     بهروز قنبری            لینک     CV  

لینک   Scholar

اداره نوین بیمارستانهای

 
üتفویض اختیار کامل بر اساس راهبرد های بیمارستان به مدیران و روسای بخش
üواگذاری مدیریتی به مدیران گروه و روسای بخش های بالینی
üایجاد حس اعتماد، انگیزه و درک متقابل کارکنان و اعضای هیات علمی
üحذف خدمات اضافی و بروکراسی های اداری در رسیدن به اهداف  سازمانی
üمشارکت  کارکنان و اعضای هیات علمی در تصمیم گیری های مرکز
üتاکید بر خرد جمعی
üپرداخت مبتنی بر عملکرد  بر اساس  مدل به آفرین
üاعتقاد به پرداخت کارانه در هر ماه حداکثر تا 15 روز
üثبات مدیریتی
üتکیه بر نیروی انسانی متعهد و بهره ور
üتفویض اختیار، کامل بر اساس راهبرد های بیمارستان به مدیران و روسای بخش
üواگذاری مدیریتی به مدیران گروه و روسای بخش های بالینی
üایجاد حس اعتماد، انگیزه و درک متقابل کارکنان و اعضای هیات علمی
üحذف خدمات اضافی و بروکراسی های اداری در رسیدن به اهداف  سازمانی
üمشارکت  کارکنان و اعضای هیات علمی در تصمیم گیری های مرکز
üتاکید بر خرد جمعیبرای   اداره  نوین بیمارستان     با مرکز    آموزشی   درمانی   فیروزگر   تماس    بگیرید CAPTCHA
دفعات مشاهده: 7808 بار   |   دفعات چاپ: 690 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر