دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • راهنمای مراجعین
  • هیات عامل
  • كاركنان
  • معاونت آموزشی و پژوهشی و مراکز تحقیقاتی
  • گردشگری سلامت
  • معاونت اجرایی
  • مدیریت پرستاری
  • درباره ما


حوزه رياست
حوزه مديريت
گروه پرستاری
گروه درمانگاهی
بخش‌های بيمارستان

معرفی معاونت
حوزه مدیریت

فرم ثبت نام پزشکان و گروههای درمانی جهت مشاوره آن لاین تصویری


کد رهگیرى این فرم: P701-F717-U0-N558262          
[ چاپ فرم ]
نام
نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
رشته و تخصص
شماره موبایل تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.

- حداقل تعداد کاراکترها : 11 کاراکتر
- حداکثر تعداد کاراکترها : 11 کاراکتر
شماره نظام پزشکی،داروسازی،پرستاری
نوع استخدام
مبلغ پیشنهادی برای مشاوره 10 تا 15 دقیقه آن لاین تصویری به تومان
آدرس ایمیل