دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • راهنمای مراجعین
  • هیات عامل
  • كاركنان
  • معاونت آموزشی و پژوهشی و مراکز تحقیقاتی
  • گردشگری سلامت
  • معاونت اجرایی
  • مدیریت پرستاری
  • درباره ما


حوزه رياست
حوزه مديريت
گروه پرستاری
گروه درمانگاهی
بخش‌های بيمارستان

معرفی معاونت
حوزه مدیریت

اسامی پرسنل نمونه اردیبهشت ماه 1398 مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

 | تاریخ ارسال: 1398/3/13 | 

اسامی پرسنل نمونه اردیبهشت ماه 1398 مرکز آموزشی درمانی فیروزگر


واحد پرستاری:
سوپروایزر نمونه : سرکار خانم اکرم صفرآبادی فراهانی
سرپرستار نمونه : سرکار خانم شیرین کنی
پرستار نمونه : سرکار خانم الهه هادی پور
پرستار نمونه : سرکار خانم مریم جوادی
کمک بهیار نمونه : سرکار خانم مریم سلطانی بینا
منشی نمونه : جناب آقای حسین سلگی
واحد مالی :
جناب آقای نوحعلی منادی رازلیقی
واحد مدارک پزشکی :
سرکار خانم مهناز مدنی
واحد حراست :
جناب آقای عباس عبادی
دفعات مشاهده: 4146 بار   |   دفعات چاپ: 663 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اسامی پرسنل نمونه بهمن ماه ۱۳۹۷ مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

 | تاریخ ارسال: 1397/12/9 | 
اسامی پرسنل نمونه بهمن ماه ۱۳۹۷ مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
دفعات مشاهده: 3563 بار   |   دفعات چاپ: 672 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اسامی پرسنل نمونه دی ماه ۱۳۹۷ مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

 | تاریخ ارسال: 1397/11/17 | 
اسامی پرسنل نمونه دی ماه ۱۳۹۷ مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
دفعات مشاهده: 3913 بار   |   دفعات چاپ: 649 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اسامی پرسنل نمونه آذر ماه ۱۳۹۷ مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

 | تاریخ ارسال: 1397/11/17 | 

اسامی پرسنل نمونه آذر ماه ۱۳۹۷ مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

دفعات مشاهده: 3615 بار   |   دفعات چاپ: 624 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پرسنل نمونه آبان ماه ۱۳۹۷

 | تاریخ ارسال: 1397/9/12 | 
پرسنل نمونه آبان ماه ۱۳۹۷
دفعات مشاهده: 3274 بار   |   دفعات چاپ: 651 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اسامی پرسنل نمونه شهریور ماه ۱۳۹۷ مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

 | تاریخ ارسال: 1397/7/11 | 
اسامی پرسنل نمونه شهریور ماه ۱۳۹۷ مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
 
دفعات مشاهده: 3404 بار   |   دفعات چاپ: 729 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اسامی پرسنل نمونه مرداد ماه ۱۳۹۷ مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

 | تاریخ ارسال: 1397/6/7 | 
اسامی پرسنل نمونه مرداد ماه ۱۳۹۷ مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
دفعات مشاهده: 4347 بار   |   دفعات چاپ: 761 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر