دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • راهنمای مراجعین
  • هیات عامل
  • كاركنان
  • معاونت آموزشی و پژوهشی و مراکز تحقیقاتی
  • گردشگری سلامت
  • معاونت اجرایی
  • مدیریت پرستاری
  • درباره ما


حوزه رياست
حوزه مديريت
گروه پرستاری
گروه درمانگاهی
بخش‌های بيمارستان

معرفی معاونت
حوزه مدیریت

درود بر همکاران خستگی ناپذیر مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

 | تاریخ ارسال: 1398/12/8 | 
درود بر همکاران خستگی ناپذیر مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

دفعات مشاهده: 4381 بار   |   دفعات چاپ: 664 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدیرپرستاری

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

 مدیره پرستاری

نام و نام خانوادگی:  زهراآذربیـن                                                                                        

تحصیلات:  کارشناس ارشدآموزش داخلی جراحی 

سابقه کار:24سال دولتی و4سال خصوصی    

تلفن:  82141373

پست الکترونیک:zahraazarbin@gmail.com                                 

                                          

پیامبر اکرم(ص):
کسی که برای برآوردن نیاز بیماری تلاش ‏کند، خواه نیاز او برآورده شود یا نه، همانند روزی که از مادر متولد شده است از گناهان ‏پاک می ‏گردد.

 

اهـداف مدیریت پرستاری:

·         استقرار سیستم اعتبار بخشی

 

·         ارتقاء فرآیندهای مدیریت پرستاری در حیطه های: 

*      برنامه ریزی 

*      منابع انسانی

*      ارزیابی

*      ارزشیابی

*      آموزش کارکنان

*      آموزش بیماران

·         ارتقاء سطح رضایت مندی بیماران  از خدمات پرستاری

·         ارتقاء رضایت مندی کارکنان از طریق ایجاد ارتباط موثر و حفظ شان و کرامت و منزلت کارکنان و ایجاد امکانات رفاهی

·         ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری ازطریق تدوین ،استقرارواجرای استانداردهاوخط مشی هاوراهنماهای پرستاری

·         ارتقاء سیستم مدیریت کنترل عفونت از طریق سیستم گزارش دهی-آموزش و ارزیابی

·         مشارکت فعال جهت استقرار نظام های کیفیت( اعتبار بخشی،ایمنی بیمار ، 5S و غیره)

·         پیاده سازی سیستم پرداخت مبتنی بر عملکرد وقاصدک در واحد پرستاری

·         اجرای قانون  بهره وری و کاهش ساعت کاری پرستاری

·         برنامه ریزی جهت اجرای طرح تحول سلامت طبق اصول مصوب

 ·         حل مسائل و مشکلات پرستاری از طریق کمیته پرستاری و ساب کمیته های نیروی انسانی ،نقل و انتقالات ،انضباط کاری ،ارزیابی،آموزش،ارزشیابی

·         ارتقاء سیستم رسیدگی به شکایات بیماران

·         ارتقاء فرایند ثبت و مستندسازی

·          ارتقاء فرآیند مدیریت احیاءقلبی و ریوی

·         ارتقاء فرآیند احتیاطات استاندارد

·         ارتقاء شاخصهای کلیدی عملکردبااولویت بخشهای  اورژانس ،اتاقهای عمل،بخشهای ویژه وسایربخشهای درمانی

 

شرح  وظایف ومسئولیتها :

1.          گردآوری اطلاعات 

2.         تعیین اهداف (کوتاه مدت ، میان مدت ، درازمدت ) مبتنی برنیازها جهت تامین ، حفظ وارتقاء سطح سلامت ورفاه اجتماعی مددجو / بیمار باتوجه به خط مشی های مرکز وپیشنهاد به مقامات ذیربط

3.           تعیین خط مشی واتخاذ روشهای مناسب وتعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به  اهداف مورد نظر

4.           ارائه راهکار بهینه به مسئول وایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر

5.     


دفعات مشاهده: 2520 بار   |   دفعات چاپ: 672 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر