مرکز آموزشی درمانی فیروزگر- [اخبار پایگاه]
جلسه مشترک ریاست محترم دانشگاه و جمعی از معاونین با هیات عامل و اعضای هیات علمی بیمارستان فیروزگر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | 

 
ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران با اعضای هیات عامل و هیات علمی مرکز آموزشی درمانی فیروزگر در یک جلسه ۵ ساعته دیدار و گفتگو کردند.
در این جلسه ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران جناب آقای دکتر کوه‌پایه‌زاده، اهداف دانشگاه را در حوزه آموزش و پژوهش بیان نمودند؛ سپس معاونین مربوطه، هر کدام در حوزه خود به بیان اهداف و برنامه‌های حوزه تحت نظارت پرداخته و پس از آن اعضای هیات عامل مرکز مشکلات و نظرات و پیشنهادات خود را مطرح نمودند.

 
در پایان جلسه ریاست دانشگاه به همراه اعضای هیئت عامل بیمارستان اقدام به بازدید از درمانگاه جدید نمودند.
 
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی فیروزگر:
http://iums.ac.ir/find.php?item=52.30052.78601.fa
برگشت به اصل مطلب