ميز خدمت الكترونيك
رییس آزمایشگاه:  سید اباذر غایبی
مسئول آزمایشگاه:  دکتر مهشید پناهی 
سوپروایزر آزمایشگاه:  علیرضا مستوفی زاده
 


آزمایشگاه بیمارستان فیروزگر شامل دو بخش می باشد:

۱.  آزمایشگاه مرکزی: 
            در ساختمان شماره ۲ (غدد) طبقه سوم واقع شده است و زمان فعالیت آن از ساعت  ۷ الی ۱۴ می باشد.
             بخش های این آزمایشگاه شامل: 
             بیوشیمی، سرولوژی، هورمون شناسی، ایمونولوژی، میکروب شناسی و پاتولوژی می باشد.
۲. آزمایشگاه اورژانس و بانک خون
             در حیاط بیمارستان کنار ساختمان شماره ۲ (غدد)  واقع شده است و این واحد شامل بانک خون و آزمایشگاه اورژانس شیفت شب می باشد، زمان فعالیت آن  به صورت ۲۴ ساعته می باشد. آزمایشگاه اورژانس از ساعت ۱۸:۳۰ الی ۷:۳۰ صبح فعالیت می نمایند. 
۳. آزمایشگاه سرپایی:
     خیابان به آفرین روی بیمارستان فیروزگر بن بست سوم، ساختمان درمانگاه طبقه  ۱- واقع شده است و زمان فعالیت آن از ساعت ۷ الی ۱۴ می باشد.
      انجام کلیه آزمایشات بخش سرپائی بیمارستان در ساعت کار موظفی با حفظ کلیه شرایط استاندارد و تکریم ارباب رجوع می باشد.
     تلفن  آزمایشگاه سرپایی: ۰۲۱۸۲۱۴۱۵۴۲

۴. آزمایشگاه PCR:

۵. پاتولوژی:
خدمات ارائه شده در بخش پاتولوژی، پذیرش بافت ها یا مایعات بدن جهت بررسی   از نظر بدخیم بودن بافت ها یا برخی بررسی های تخصصی مورد آزمایش و بررسی قرار می گیرد. این بخش به صورت تخصصی و توسط متخصص پاتولوژیست فعالیت می کند.
بخش پاتولوژی در طبقه سوم ساختمان شماره ۲ (غدد)، در آزمایشگاه مرکزی واقع شده است و زمان فعالیت آن از ساعت ۷ الی ۱۶ می باشد.
جهت پاسخدهی و جوابدهی به صورت حضوری با در دست داشتن قبض پاتولوژی می توانید مراجعه نمایید.
شماره تلفن واحد جوابدهی پاتولوژی: ۰۲۱۸۲۱۴۱۲۳۱
 

در بیمارستان فیروزگر کلیه فعالیتها به جز بخش مایعات بدن بصورت دستگاهی می باشد و جوابهای آزمایش بدون دخالت دست صورت می گیرد و کلیه دستگاهها از کیفیت و اعتبار استاندارد و مورد تائید وزارت بهداشت برخوردار می باشد.

لیست اخبار صفحه :1
اجرای مانور دورمیزی و عملیاتی بحران آتش سوزی در بیمارستان فیروزگر
به منظور آمادگی

اجرای مانور دورمیزی و عملیاتی بحران آتش سوزی در بیمارستان فیروزگر

روز چهارشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱، مانور عملیاتی مدیریت بحران با سناریو آتش سوز در بیمارستان فیروزگر با همکاری و نماینده ستاد بحران شهرداری منطقه ۶، نماینده آتش نشانی منطقه، نماینده برق یوسف آباد، نماینده گاز منطقه، نماینده نیرو انتظامی، افراد تیم مدیریت بحران بیمارستان فیروزگر (مطابق با سامانه فرماندهی حادثه) و متخصصان حوزه سلامت در بلایا و فوریت ها اجرا شد.

    تنظیمات قالب