ميز خدمت الكترونيك
لیست اخبار صفحه :1
اهدا موفقیت آمیز اعضاء بیمار مرگ مغزی و قلبی و عروقی (مرگ کامل) در بیمارستان فیروزگر
برای اولین بار در بیمارستان فیروزگر رخ داد

اهدا موفقیت آمیز اعضاء بیمار مرگ مغزی و قلبی و عروقی (مرگ کامل) در بیمارستان فیروزگر

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فیروزگر روز شنبه 29 مهر ماه 1402 اولین اهدا بعد از مرگ کامل بیمار اهدا بعد از مرگ قلبی در طبقه بندی مستریخت کلاس ۲،‌پس از زحمات طبق تخصصی OPU و پیوند بیمارستان فیروزگر به طور موفقیت آمیز طی مدت پنج ساعت از مرگ قلبی روی پمپ جراحی قلب و عروق قرار گرفت و نهایتا ساعت 6صبح هاروست انجام شد و اعضاء اهداکننده به گیرندگان پیوند رسید.

سمپوزیوم بین المللی تازه های درمان جراحی و اینترونشنال آنوریسم های مغزی در بیمارستان فیروزگر برگزار شد.

سمپوزیوم بین المللی تازه های درمان جراحی و اینترونشنال آنوریسم های مغزی در بیمارستان فیروزگر برگزار شد.

20 و 21 مهرماه 1402 سمپوزیوم تازه های درمان جراحی و اینترونشنال آنوریسم های مغزی با حضور اساتید جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران و کشورهای فنلاند ، ترکیه ، آلمان ، فرانسه ، آمریکا ، استرالیا و لبنان برگزار شد.

برگزاری سمپوزیوم تازه های درمان جراحی و اینترونشنال آنوریسم های مغزی در بیمارستان فیروزگر

برگزاری سمپوزیوم تازه های درمان جراحی و اینترونشنال آنوریسم های مغزی در بیمارستان فیروزگر

برگزاری سمپوزیوم تازه های درمان جراحی و اینترونشنال آنوریسم های مغزی در بیمارستان فیروزگر با حضور اساتید جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران و همچنین اساتید از رشته های نورولوژی ، رادیولوژی ، جراحی مغز و اعصاب از کشورهای فنلاند ، ترکیه ، آلمان ، فرانسه ، آمریکا ، استرالیا و لبنان برگزار خواهد شد.

Template settings