ميز خدمت الكترونيك

برنامه های هفته ملی دیابت در بیمارستان فیروزگر

فعالیت های بیمارستان فیروزگر به مناسبت هفته ملی دیابت (21 لغایت 27 آبان ماه 1401) به شرح ذیل می باشد:

  1. چک قند خون رایگان جهت مراجعین به درمانگاه ها
  2. آموزش تغذیه در زمنیه دیابت و پیگیری
  3. تهیه مطالب اموزشی در زمینه دیابت، تغذیه، انسولین، خودمراقبتی و دیابت بارداری توسط تیم آموزش سلامت
  4. آموزش در زمینه خودمراقبتی و دیابت و انواع انسولین و ورزش و تغذیه توسط کارشناسان پرستاری
  5. آموزش در زمینه پیشگیری و پاسخ به سوالات مراجعیت توسط پزشکان سرویس داخلی 
  6. آموزش در زمینه پیشگیری از زخم پای دیابتی و مراقبت های مرتبط با آن توسط کارشناس زخم
  7. تهیه بنر آموزش دیابت و نصب در بیمارستان 

 

کپی لینک کوتاه:
key words
{author_name}
Authors picture :

سیامک قاسمی
عکاس

سیامک قاسمی

Comments

0 There are comments for this article

comment

Template settings