ميز خدمت الكترونيك
  • 1403/02/05 - 13:00
  • - تعداد بازدید: 262
  • - تعداد بازدید کنندگان: 236
  • زمان مطالعه: 1 دقیقه

روز پراسترس و افتخارآفرین برای اعضا تیم اهداء عضو دانشگاه علوم پزشکی ایران

332302.mp3 روز پراسترس و افتخارآفرین برای اعضا تیم اهداء عضو دانشگاه علوم پزشکی ایران

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فیروزگر، روز سه شنبه 4 اردیبهشت ماه 1403 ،‌تیم تخصصی و حاذق واحد فراهم آوری اعضاء دانشگاه علوم پزشکی ایران با سرپرستی دکتر سام زراعتیان نژاد دوانی،‌ و ۷۳نفر از کاردرمانی و اعضا تیم اهداء عضو  بیمارستان فیروزگر شامل پزشکان، پرستاران، کارشناسان بیهوشی و کمک پرستار، دست به دست هم دادند و با جان و دل کوشیدند تا یک روز افتخارآفرین اهداء عضو پس از مرگ کامل را در کارنامه تاریخ پیشرفت علمی علوم پزشکی ایران و افتخار ملی را ثبت نمایند.

دکتر زراعتیان ادامه داد: تیم حاذق OPU و اطاق عمل بیمارستان  پس از اعلام ایست قلبی  بیمار اهداکننده بالقوه، در کمتر از نیم ساعت در بیمارستان فیروزگر حاضر شدند و ماساژ قلبی و ریوی را تا ۶۳ دقیقه  ادامه داده و همزمان در همین زمان با خانواده در مورد امکان تصمیم اهدای عضو صحبت گردید و با بخشش و مهربانی خانواده بیمار سریعا به اطاق عمل انتقال داده شد و روی پمپ قرار گرفت و پس از ۶ ساعت حفظ اعضاء حیاتی و تاییدات لازم  کلیه ها، کبد و قرنیه اهدا، و به سه بیمار لیست انتظار  پیوند جان دوباره ای بخشید.

سرپرست واحد فراهم آوری اعضاء و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در پایان از زحمات کادر تیم OPU  و همکاران پرتلاش بیمارستان فیروزگر و جناب آقای دکتر پازوکی ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران، جناب آقای دکتر محسن خالقیان ریاست بیمارستان فیروزگر و  معاونت درمان جناب آقای دکتر عالم رجبی قدردانی کرد.

 
  • گروه اخبار : اخبار
  • کد خبر : 332302
:
کلیدواژه ها
سیامک قاسمی
خبرنگار

سیامک قاسمی

Template settings