ميز خدمت الكترونيك
  • 1401/07/10 - 12:00
  • - number of visits: 189
  • - Number of visitors: 176
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

پورتال آموزشی کارکنان،‌دسترسی به کتابخانه دیجیتال آموزش

5783.mp3 پورتال آموزشی کارکنان،‌دسترسی به کتابخانه دیجیتال آموزش

محتوی آموزشی دوره های الکترونیکی بارگزاری شد. همکاران محترم می توانند با مراجعه به قسمت کتابخانه نسبت به دریافت محتوی دوره ها اقدام نمایند. تاریخ برگزاری آزمون ها از روز شنبه 1401/07/16 آغاز می گردد که در سامانه آموزش هر فرد قابل مشاهده است.

ورود به سامانه آموزش:

Amoozeshkarkonan.iums.ac.ir

  • Newsgroup : اخبار,اطلاعیه
  • News code : 5783
کپی لینک کوتاه:
key words
سیامک قاسمی
خبرنگار

سیامک قاسمی

Comments

0 There are comments for this article

comment

Template settings