ميز خدمت الكترونيك

 

مدارک مورد نیاز وام بانک ملت شعبه هجرت :

  1. تهیه پوشه کاغذی
  2. دریافت فرم وام از واحد فتوکپی
  3. کسر از حقوق وام گیرنده و ضامن
  4. حکم و فیش حقوقی وام گیرنده و ضامن
  5. کپی شناسنامه صفحه اول و توضیحات  -  کپی کارت ملی پشت و رو

شرایط وام بانک ملت

 

نوع وام

تعداد قسط

مبلغ هر قسط

مدارک مورد نیاز

10 میلیون تومان

-

36 ماه

350.000 تومان

پیوست

۵۰ میلیون تومان

کارت اعتباری

36 ماه

1.800.000 تومان

پیوست

۱۰۰ میلیون تومان

مرابحه

60 ماه

2.450.000 تومان 

پیوست

150 میلیون تومان

مرابحه

60 ماه

3.800.000 تومان

پیوست

 
Template settings