ميز خدمت الكترونيك


مسئول واحد حراست

جناب آقای شاهین بخشی زاده


شرح وظایف
الف)حوزه پرسنلی:
 ۱-تشکیل و بروز رسانی اطلاعات پرونده حراستی کارکنان
۲-تهیه بانک الکترونیکی اطلاعات پرسنلی کارکنان
۳-ایجاد سیستم بایگانی پرونده های پرسنلی جهت دسترسی به اطلاعات
۴-تحقیق و بررسی آخرین وضعیت محیطی کارکنان ، در پاسخ به استعلام اداره محترم حراست دانشگاه
۵-پیگیری تکمیل فرم های سفرهای خارجی کارکنان و مکاتبات لازم با اداره محترم حراست دانشگاه
۶-جمع آوری اخبار از شبکه حافظان نظام و ارسال آن به ستاد خبری اداره محترم حراست دانشگاه
 
ب)حوزه اسناد و مدارک :
۱-حضور در جلسات کمیسیون مناقصات و مزایدات بیمارستان
۲-انجام امور دبیرخانه محرمانه
۳-پیگیری صدور و تمدید کارت شناسایی کارکنان
۴-نظارت بر ساخت مهر واحدهای اداری، درمانی و پزشکان پس از اخذ تاییدیه لازم از اداره محترم حراست دانشگاه
۵-جمع آوری ژلاتین مهرهای منقضی و ارسال آن به اداره محترم حراست دانشگاه متبوع جهت امحاء
 
 ج)حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات :
 ۱-اخذ استعلام پیمانکاران حوزه I.T از اداره محترم حراست دانشگاه متبوع قبل از انعقاد قرارداد
 
د)حوزه حفاظت فیزیکی :
 ۱-راه اندازی و نصب سیستم مانیتورینگ و دوربین های مداربسته دیجیتال و مدرن در تمام نقاط حساس و مهم بیمارستان
۲-ساماندهی و متحدالشکل نمودن لباس فرم انتظامات بیمارستان با هماهنگی اداره محترم حراست دانشگاه
۳-صدور برچسب تردد خودروهای مجاز در استفاده از پارکینگ بیمارستان
۴-راه اندازی شبکه بی سیم واحد انتظامات
۵-نصب راه بند در مقابل درب ورودی بیمارستان جهت کنترل تردد مراجعین
۶-تهیه بانک اطلاعاتی پروانه خروج اموال از مرکز و نظارت کامل تا استرداد آن به واحد مربوطه
۷-تشکیل جلسات ماهانه با عوامل واحد انتظامات و توجیه موارد ذیربط
۸-ثبت مشخصات بیماران بستری در بخش ها و نظارت بر تردد ایشان جهت پیشگیری از فرار مددجویان احتمالی
۹-پیگیری و استقرار ایستگاه پلیس ۱۱۰ در محوطه بیمارستان جهت تامین امنیت بیشتر کارکنان و مراجعین محترم
۱۰-تهیه و بروز رسانی شناسنامه محیطی بیمارستان
 
ه)حوزه طرح و برنامه ریزی :
 ۱-تهیه ، تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی کوتاه مدت و بلندمدت حراست ، تحت نظارت اداره محترم حراست دانشگاه
Template settings