ميز خدمت الكترونيك

بیمارستان فیروزگر به عنوان یکی ازمهمترین مراکز آموزشی درمانی در سطح دانشگاه علوم پزشکی ایران و سطح تهران می باشد که بیش از 50 سال مشغول خدمت رسانی به بیماران می باشد.

بیمارستان فیروزگررا چرا انتخاب کنیم:

بیمارستان فیروزگر در مرکز تهران، میدان ولیعصر، با  دسترسی راحت به بیمارستان و سایر قسمت ها از جمله صرافی، هتل و سفارت  قرار دارد.

بیمارستان فیروزگر به عنوان یک بیمارستان فوق تخصصی و چند تخصصی بوده و در تمامی حیطه های درمانی پزشک متخصص و امکانات و تجهیزات به روز را دارد.

بیمارستان فیروزگر با وجود متخصصین حاذق در حیطه های بیماری های گوارش و جراحی های احشاء، نوروسرجری، درمان سرطان از قبیل شیمی درمانی و رادیوتراپی پیشرو در ارائه خدمات در سطح ایران می باشد.

 

Template settings