ميز خدمت الكترونيك

         

مقداد خاتمی 
مدیریت فناوری اداری
بیمارستان فیروزگر


خط مشی واحد فن آوری اطلاعات
واحد فناوری اطلاعات مرکز آموزشی درمانی فیروزگر با هدف ارتقاء کیفی خدمات در حوزه طراحی،آموزش و پشتیبانی سیستم های جامع مدیریت اطلاعات بیمارستانی مبتنی بر استاندارد های روز دنیا برگزیده است.
این واحد در راستای رضایت کاربران رویکرد بهبود مستمر را پیش گرفته و آموزش و پشتیبانی را به شیوه ای اثر بخش ارائه می نماید.
 
کلیه همکاران این واحد خود را متعهد به پیشبرد بهتر اهداف به صورت کیفی حاصل از راهکار های ذیل می دانند:
۱ تمرکز بر نیاز ها و خواسته های کاربران و ایجاد ارتباط مستمر با آنها به منظور افزایش رضایتمندی
۲ بهبود مستمر خدمات و آموزش
۳ دستیابی به فناوری های نوین مدیریت اطلاعات
۴ توسعه کیفی خدمات دولت الکترونیک با استفاده از ابزار نوین
۵ ارتقاء دانش فنی و مهارت کاربران و به روز رسانی اطلاعات ایشان
۶ استفاده از قابلیت نرم افزار های مختلف و کارآمد به منظور چابک سازی سازمان

کلیه همکاران واحد با اعتقاد کامل به سازمان و با مشارکت و همدلی با یکدیگر اهداف کیفی را تصویب کرده و به آن پایبند می باشند.

مسئول واحد فناوری طلاعات:
 مقداد خاتمی
کارشناسان واحد IT:
مهندس محمودی
مهندس پاکت چی
مهندس کاظمی
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب