ميز خدمت الكترونيك

بر طبق قراردای که برای بیماران بین الملل تدارک دیده شده است پذیرش به دو روش زیر انجام پذیر می باشد:

  • پذیرش به صورت مستقیم با حضور بیمار به واحد پذیرش بیماران خارجی
  • پذیرش از بارگذاری مدارک و اخذ نوبت قبلی از طریق سایت

در موارد اورژانس امکان ارتباط با پزشک از طریق مشاوره آنلاین و هماهنگی در سریع ترین زمان ممکن امکان پذیر می باشد.
کارشناس IPD‌روزانه بیمار را ملاقات می کند و از شرایط مرتبط با بیمار و فرایند درمانی بیمار اطمینان حاصل می کند.

در زمان ترخیص کلیه مدارک بیمار به زبان انگلیسی در اختیار وی قرار می گیرد.

 

 
Template settings