ميز خدمت الكترونيك
عبدالله مینویی
معاون توسعه مدیریت و منابع
مجتمع پژوهشی،‌آموزشی درمانی فیروزگر

مسئول دفتر: خانم خدادادی
شماره تلفن: ۸۲۱۴۱۳۰۳
 
 

پیام مدیر بیمارستان فیروزگر

مرکز آموزشی درمانی وپژوهشی فیروزگر از مراکز خوشنام و فعال در عرصه درمان و آموزش است و رسالت و چشم انداز ما تبدیل شدن به   یکی از برترین مراکز آموزشی پژوهشی درمانی در سطح منطقه و خاورمیانه می باشد. با بهره گیری از اساتید مجرب هئیت علمی، تکنولوژی به روز، انجام روشهای درمانی منحصر بفرد، روشهای به روز مدیریتی با توجه ویژه به کرامت انسانی، رعایت حقوق بیماران، انجام مقررات ایمنی بیماران و محور های اعتبار بخشی بیمارستانی و مدیرت بهبود و آموزش پرسنل از  نظر مهارتی و اخلاق حرفه ای ، بسوی این رسالت پیش میرویم . خداوند متعال را شاکریم که این نعمت بزرگ یاری رساندن به بیماران را به ما عطا فرموده است و بر خود واجب میدانیم در نهایت احترام و رعایت حقوق بیماران و تکریم ارباب رجوع در بخشهای درمانی و قسمتهای پشتیبانی این خدمات را ارایه نماییم. از تمامی اساتید محترم ، دستیاران و کارورزان گرامی و پرسنل خدوم و پرتلاش پرستاری و پشتیبانی  که همگی دست به دست هم بصورت یک خانواده در این راه قدم برمی دارند کمال تشکر را دارم .
مدیریت مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی فیروزگر

فعالیت های حوزه مدیریت:

 • مدیریت منابع انسانی (برقراری نظامهای جذب، بکارگیری، ابقاء، ارتقاء و جانشین پروری)
 • نظارت بر عملکرد سیستم مدیریتی (طراحی رویکرد، برنامه ریزی اقدامات، نظارت و کنترل بر عملکرد و ارزیابی عملکرد واحدها)
 • نظارت و کنترل بر نتایج کلیدی سازمان ، نظارت و راهبری سازمان در دستیابی به اهداف استراتژیک (در چهار وجه ذی نفعان جامعه، فرآیندهای داخلی، رشد و یادگیری، مالی)
 • ساماندهی برنامه های واحدهای تحت پوشش در دستیابی به اهداف واحدی و ایجاد هماهنگی و تقسیم کار در واحدهای تحت پوشش به منظور ارتقاء شاخص های عملکردی سازمان و تسهیل انجام امور و فرآیندهای انجام کار
 
اهداف:
نظارت کامل بر اساس راهبرد های بیمارستان به مدیران و روسای بخش
 • واگذاری مدیریتی به مدیران گروه و روسای بخش های بالینی
 • ایجاد حس اعتماد، انگیزه و درک متقابل کارکنان و اعضای هیات علمی
 • حذف خدمات اضافی و بروکراسی های اداری در رسیدن به اهداف  سازمانی
 • مشارکت  کارکنان و اعضای هیات علمی در تصمیم گیری های مرکز
 • تاکید بر خرد جمعی
 • پرداخت مبتنی بر عملکرد  بر اساس  مدل به آفرین
 • اعتقاد به پرداخت کارانه در هر ماه حداکثر تا ۱۵ روز
 • ثبات مدیریتی
 • تکیه بر نیروی انسانی متعهد و بهره ور
Template settings