ميز خدمت الكترونيك

توریسم درمانی رشته ای از توریسم است که امکان ارائه خدمات پزشکی را ضمن خدمات توریستی به خارجیان فراهم می آورد. مهمترین قطبهای توریسم درمانی کشورهایی نظیر هندوستان، سنگاپور، تایلند و فیلیپین هستند و ایران نیز از قابلیت هایی برخوردار است که می تواند جایگاه ممتازی در توریسم درمانی جهان بیابد. بنابر این به عنوان جنبه ای از صادرات خدمات محسوب می گردد.
 توریسم درمانی یا مسافرت درمانی و بنا به قولی توریسم سلامت مسافرتی است به دیگر کشورها برای قرار گرفتن تحت عمل جراحی، انواع مراقبت های پزشکی و دندانپزشکی، عمل های زیبایی، بهره مندی از عوامل سلامت بخش طبیعی نظیر چشمه های آب معدنی و ... این اصطلاح برای اولین بار توسط آژانس های مسافرتی و رسانه ها با مشاهده جوامعی که رشد سریعی در جلب جهانگردان و به ویژه مسافران متقاضی معالجه و درمان داشتند، عمومیت یافت این کسب و کار همچنان در حال رشد است و منافع قابل ملاحظه ای را عاید آن کشورهایی نموده است که پتانسیل خود را در این راستا به کار گرفته اند.
 توریسم درمانی، صرفا ارائه خدمات پزشکی نیست بلکه بر این منطق استوار است که معالجات پزشکی در کنار استراحت و فراغت و سیاحت ناشی از یک مسافرت خارجی می تواند به تسریع بهبود و سلامت افراد انسانی مساعدت نماید. نظر به سطح بالای علم پزشکی و توانمندی کشور ایران در ارائه خدمات درمانی و پتانسیل موجود در این زمینه و خصوصا تجربه ای قوی در درمان و معالجات سخت از یک سو و برخورداری سرزمین ایران از جاذبه های طبیعی و سیاحتی بسیار ضروری است که برنامه و استراتژی تقویت و سودمندی صنعت و کسب و کار توریسم درمانی در یک همکاری مشترک میان سازمان میراث فرهنگی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان توسعه تجارت ایران تنظیم و تدوین گردد بلکه گامی دیگر  در راستای معرفی ایران  به عنوان یک قطب توانمند علمی و به ویژه علم پزشکی در جهان برداشته شود.
وجود طبیعت چهار فصل در کشور ایران همراه با آبهای گرم و معدنی جایگاه این رشته از صنعت توریسم را نسبت به سایر رشته ها ارتقاء می دهد.
 
انواع خدمات قابل ارائه به گردشگران سلامت:
گردشگری پزشکی: به گردشگری به منظور درمان یک بیماری یا عمل جراحی، تحت نظارت پزشکی در مراکز درمانی یا بیمارستان ها ( به طور متوسط دو هفته) اطلاق می شود و ممکن است بیمار پس از آن برای دوره نقاهت نیاز به اقامت در چشمه های معدنی و استراحتگاه ها و ... برای کمتر از یک سال داشته باشد. اقدامات درمانی شامل موارد زیر می گردد:
سرپایی: کلیه خدماتی پیشگیری، بررسی سلامت  (checkup)، تشخیصی، انجام امور پاراکلینیکی و درمان به بیماران در کمتر از ۶ ساعت ارائه می شود.
بستری: کلیه خدماتی که با بستری بیش از ۶ ساعت ارائه می شود.
گردشگری درمانی طبیعی: به گردشگری برای بهبود یک بیماری یا گذراندن دوره نقاهت، تحت نظارت و مداخله پزشکی با استفاده از منابع طبیعی مانند چشمه های آب گرم، دریاچه نمک، لجن طبی، شنزارهای رادیو اکتیو و یا درمان در آب و هوای خاص اطلاق می شود.
گردشگری تندرستی، رفاهی و یا پیشگیری: مسافرت به دهکده های سلامت و مناطق دارای چشمه های آب معدنی و آب گرم (اسپاها) برای رهایی از تنش های زندگی روزمره و تجدید قوا بدون مداخله و نظارت پزشکی (در مواردی، گردشگر بیماری جسمی مشخصی) را گردشگری تندرستی می گویند.

Template settings