ميز خدمت الكترونيك
بیماران و همراه محترم بیماران خارجی جهت اخذ نوبت می توانید با شماره تلفن های ذیل و یا از طریق فرم ذیل درخواست خود را تکمیل نمایید: کارشناس مسئول بیماران بین الملل: 989918777790+ شماره تماس:‌ 982182141600+ شماره فکس: ‌982182141600+ شماره واتس آپ: 989918777790+ ایمیل:‌ Firoozgaripd@gmail.com
Template settings